RAINY AD

Date of Birth:
8/1/2005
Sex:
Female
Owner Name:
Susan Burton
Breeder:
Susan Burton
PH #:
8/5
Reg #1:
251484
 • SAME RAIN
  • SAME RAIN
  • DOB: 5/6/2008
  • SAMARITAN x RAINY AD
 • RARE RAIN
  • RARE RAIN
  • DOB: 5/16/2009
  • SAMARITAN x RAINY AD